ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

20230628082853.jpg - ทีฆายุโก  โหตุ  สังฆราชา  | https://ch.chongfah.ac.th