ข่าวประกาศจากโรงเรียน

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร

ยินดีต้อนรับ ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ อธิการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

เฉลิมพระชนมพรรษา

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันวิสาขบูชา

15 ค่ำ เดือน 6 ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพาน

ติดตามข่าวสารโรงเรียน

อัพเดทช่องทางการติดตามข่าวสารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง